Arama
Filtreler

ÇEVRE

MİNEX DRILL olarak, sürdürülebilir gelişme ve çevre koruma olgularından yola çıkarak tüm süreçlerde:

  • Ulusal ve Uluslararası yasal düzenlemelere, çevre ile ilgili kanun, mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,

 

  • Çevre konusunda sektörel, bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek, çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi,

 

  • Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,

 

  • Projelerinde başından sonuna kadar oluşan ve oluşabilecek çevresel etkileri kontrol altında tutmayı ve azaltmayı,

 

  • Çalışmalar sırasında ortaya çıkacak atıkları mümkün olduğunca azaltmayı veya geri kazanmayı,

 

  • Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek, en üst birimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini artırmayı hedeflemekte ve taahhüt etmekteyiz.